NYHETSARKIVET
9 nov 2020 12:23
Dom i Hässleholmsmålet den 17 december
Den 17 december väntas Patent- och marknadsdomstolen, PMD, meddela dom i det så kallade Hässleholmsmålet, som i förra veckan togs om i domstolen efter att Patent- och marknadsöverdomstolen i början av året återförvisade målet till den tidigare rättsinstansen.

Frågan gäller huruvida Hässleholms kommun hade rätt att vägra ge IP-Only grävtillstånd i kommunen med hänvisning till att kommunen själv har för avsikt att förse samtliga invånare med fiberanslutning
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561