NYHETSARKIVET
9 nov 2020 12:24
PTS jämför Huaweis överklagan med 3s överklagan av spektrumtak
Post- och telestyrelsen skriver till förvaltningsrätten att man inte anser att det överklagade beslutet är överklagbart då det endast utgör ett förberedande beslut i auktionsförfarandet. Därför vill PTS att överklagandet ska jämföras med förvaltningsdomstolens beslut om att avslå Hi3G:s överklagande av spektrumtak 2018, som avslogs.

Så här skriver myndigheten till förvaltningsrätten:

"PTS anser att det överklagade beslutet inte är överklagbart, då det endast utgör ett förberedande beslut i auktionsförfarandet (jfr Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 23 oktober 2018 i mål nr 16818-18). Huawei är inte heller part i ärendet rörande tilldelning av tillstånd. Huawei har enligt PTS mening inte på någon annan grund rätt att överklaga PTS beslut. Förvaltningsrätten bör därför avvisa överklagandet.
PTS anser att förvaltningsrätten bör avvisa även yrkandet om inhibition, då det överklagade beslutet inte är överklagbart. Vidare är det överklagade beslutet i vilket fall inte av karaktären att vara verkställbart. PTS bestrider därför bifall till Huaweis yrkande om inhibition."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561