NYHETSARKIVET
9 nov 2020 12:24
N4M till förvaltningsrätten: Beslutet lider av allvarliga brister
Den process som har föregått Post- och telestyrelsens beslut att stänga ute Huawei från 5G-marknaden i Sverige, lider av allvarliga brister. Det skriver Tele2 och Telenors gemensamma nätbolag Net4Mobility i en inlaga till förvaltningsrätten och fortsätter.

"Det gäller både den del av processen som rör tiden fram till samrådsmyndigheternas rekommendation till PTS om nya krav och processen efter, som på flera sätt avviker från vad som är myndighetens praxis vid frekvensauktioner. I ingen del av processen kan en konsekvensanalys och proportionalitets-bedömning av det krav som förvaltningslagen förutsätter ha genomförts. Nödvändig information för en sådan bedömning har inte inhämtats. Beslutet innehåller inte heller någon motivering med redogörelser för avvägningar av det som slag som är nödvändiga ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Vidare kan det ifrågasättas om myndigheten har laglig behörighet att utfärda så långtgående krav som de nu beslutade."

Man påpekar även att man både 26 maj och 3 september i år fått besked från samrådsmyndigheterna Säpo och Försvarsmakten, att de inte exkluderat några utrustningsleverantörer. Trots det fick man en månad senare, den 5 oktober reda på att Huawei och ZTE utesluts.

"Eftersom tillståndsvillkor utgör ett helt nödvändigt beslutsunderlag för budgivare inför auktionen så går det inte att, om Huawei eller en annan parts överklagande vinner bifall, återställa ett eventuellt felaktigt förfarande genom ett korrigerande beslut med ändrade villkor efter själva auktionen. Själva grunden för den värdering som görs av parterna i auktionen är helt beroende av kostnadskalkyler som utgår från vilka leverantörer som kan användas efter auktionen. Skulle auktionen behöva tas om, så skulle dessutom de olika parternas betalningsvilja och budstrategier vara kända, vilket allvarligt skulle kunna skada marknaden", skriver man vidare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561