NYHETSARKIVET
12 nov 2020 12:24
A3:s omsättning och resultat rasade under tredje kvartalet
A3 redovisar i dag en omsättning på 188,7 miljoner kr (200,4 miljoner kr) för årets tredje kvartal. Samtidigt rasar bolagets rörelseresultat, ebit, till -21,7 miljoner kr (0,7 miljoner kr).

Resultatraset beror delvis på det uppskjutna skattemål från 2013 som nu har avgjorts och som belastar kvartalet med -10,2 miljoner kr. Därtill har bolaget haft 2,8 miljoner kr högre kundanskaffningskostnader, samtidigt som affärsområdet för IT-tjänster tappat 8 miljoner kr i omsättning vilket inneburit en ebitda-minskning till -4,4 miljoner kr (1,3 miljoner kr).

"För att kunna återgå till svarta siffror inom detta affärsområde har vi under perioden genomfört en omorganisation/omstrukturering av verksamheten som kommer leda till ett positivt resultat från Q1 nästa år samt ambitionen om ett EBITDA bidrag om ca 5 MSEK för verksamheten under nästa år", skriver bolagets vd Paul Moonga i sitt vd-ord.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561