NYHETSARKIVET
12 nov 2020 12:25
Tre: 5G-villkoren saknar ordentlig konsekvensanalys
De 5G-villkor som Post- och telestyrelsen presenterade den 20 oktober grundas ej på en konsekvensanalys av vad de innebär för den svenska telekommarknaden. Det saknas också en noggrann specifikation av funktioner där existens av Hauweis eller ZTE:s produkter utgör en risk för rikets säkerhet. Det säger Per Stigenberg, CTO för Tre i Skandinavien, till Telekomnyheterna.

- Man har inte motiverat sitt beslut. Nu är det dags att bekänna färg och förklara vilka problem som finns mer noggrant och dessutom göra en ordentlig konsekvensanalys, säger han och fortsätter.

- När det gäller kraven om att byta utrustning senast 2025, verkar myndigheterna tro att det bara är att klättra upp i telemasterna och byta ut plåtburkarna. Det här är en mycket dyr och svår process som dessutom är beroende av var man befinner sig i investeringscykeln. Man måste ta hänsyn till livslängden på den existerande infrastrukturen, det får helt enkelt inte förbises på det sätt som gjorts nu, säger Per Stigenberg.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561