NYHETSARKIVET
12 nov 2020 12:25
Stadsnäten indirekt drabbade av nya 5G-kraven
De 5G-krav som har överklagats av både Huawei och Tre, kan innebära att många svenska stadsnät måste byta ut befintlig nätutrustning från Huawei. Det bekräftas av flera personer med insyn i frågan.

Anledningen är att de svenska mobiloperatörerna köper nätkapacitet till sina mobilmaster från stadsnäten på de platser där de själva inte har fibernät på plats. Och i dag har en stor del av de svenska stadsnäten utrustning från Huawei installerad. Det innebär att denna, ofta centrala, nätutrustning måste bytas ut inom fyra år för att mobiloperatörerna ska klara de hårda 5G-villkor som nu har överklagats.

Då Huawei inte bara är marknadsdominerande utan även den leverantör som är billigast när det gäller den här utrustningen så skulle ett tvingat byte av utrustning slå väldigt hårt ekonomiskt mot stadsnäten, något som i sin tur skulle kunna innebära en påskyndad privatisering av kommunala stadsnät.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561