NYHETSARKIVET
12 nov 2020 13:06
Extra: Tre säljer mobilmasterna till Cellnex
Mobiloperatören Tre säljer sina master och masttillgångar i Sverige, Danmark, Italien, Storbritannien och Österrike för 10 miljarder euro, till Cellnex. Det bekräftar man nu.

Samtidigt bekräftar Patricia Industries, en del av Investor AB, har kommit överens om att avyttra sin 40-procentiga ägarandel av Tre Skandinaviens master och masttillgångar genom att:

• Föra över sin andel av Tre Skandinaviens master och masttillgångar till CKH Networks, en operatör av CK Hutchisons europeiska master och masttillgångar verksam i Danmark, Irland, Italien, Storbritannien, Sverige och Österrike.

• Delta i avyttringen av CKH Networks för 10 miljarder euro till Cellnex, den ledande europeiska oberoende operatören av trådlös telekominfrastruktur. Andelen av avyttringslikviden hänförlig till Patricia Industries uppgår till 5 procent.

"Vi har funnit ett bra och fokuserat hem för mastverksamheten. Transaktionen är värdeskapande samtidigt som Tre Skandinavien kan fokusera på sin kärnverksamhet att erbjuda kunder högkvalitativa mobiltjänster. Tre Skandinavien kommer att fortsätta att investera i sina nätverk och tjänster", säger Christian Cederholm, co-head för Patricia Industries, i en presskommentar.

Som en följd av avyttringen kommer Tre Skandinavien att ingå ett serviceavtal med Cellnex vad gäller nyttjandet av de avyttrade masterna.

Transaktionen förväntas slutföras efter myndighetsgodkännande och per land under 2021.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561