NYHETSARKIVET
13 nov 2020 09:51
Extra: PTS överklagar inhibitionsbeslutet till Kammarrätten
PTS kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten och därefter är det domstolens handläggning av ärendet som avgör när PTS kan fatta beslut om den fortsatta processen. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande i dag på förmiddagen.

"PTS kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition till nästa instans, som är kammarrätten. PTS inställning är att villkoren går att överklaga först när beslut om tillstånd har fattats efter auktionen. Beslutet kan alltså inte överklagas särskilt. Om målet ändå ska prövas i sak anser PTS att det finns väsentliga samhällsintressen, särskilt bevarandet av Sveriges säkerhet, som innebär att PTS beslut bör gälla även under den tid som domstolen prövar ärendet", skriver Post- och telestyrelsen och fortsätter.

"PTS avvaktar därför kammarrättens prövning i frågan om överklagbarhet och inhibition. När denna process avslutats kommer PTS att fatta ett nytt beslut kring auktionen."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561