NYHETSARKIVET
20 nov 2020 12:20
Regeringen avsätter 87 miljoner kr till bredbandskoordinatorer
Regeringen har avsatt 87 miljoner kr till de regionala bredbandskoordinatorerna för åren 2021-2025. Det skriver Infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande i dag.

"Utbyggnaden av bredband ska fortsätta i hela landet. De regionala bredbandskoordinatorerna har en nyckelroll i att uppnå bredbandsmålen och bidra till en effektiv utbyggnad", säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, i en kommentar.

"Regeringen beslutar därför att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. För ändamålet beviljar regeringen årligen 2021–2025 upp till 857 000 kronor per region. Regeringen har beräknat att 21 miljoner kronor ska avsättas för satsningen på de regionala bredbandskoordinatorerna 2021 och 2022 och 15 miljoner kronor från och med 2023. Beslut om medel för 2022–2025 fattas årligen efter riksdagens beslut om budgetpropositionen", skriver man i pressmeddelandet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561