NYHETSARKIVET
17 dec 2020 12:55
Oklart när PTS tänker kontakta operatörerna
Det är ännu oklart när Post- och telestyrelsen kommer att kontakta de deltagande aktörerna kring en kommande 5G-auktion. Det uppger myndighetens pressavdelning för Telekomnyheterna.

Klart är dock att Post- och telestyrelsen avser att bara kontakta auktionens godkända deltagande operatörer och inte Huawei, trots att bolaget, enligt gårdagens dom från kammarrätten ska ha talerätt i den pågående rättstvisten mot Post- och telestyrelsens auktionsregler.

Bland operatörerna går just nu ett rykte om att Post- och telestyrelsens plan är att ringa runt till operatörerna och övertyga dem om att en auktion ska genomföras med rådande villkor, så snart som möjligt, och att tågordningen är att först ringa Telia och Teracom, som har mest att vinna på det nuvarande regelverket. För att därefter sätta press på de andra operatörerna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561