NYHETSARKIVET
17 dec 2020 12:56
Gröna Städer: Nya 5G-reglerna kommer att kosta 20 miljarder kr
De nya 5G-reglerna där Huawei och ZTE utesluts som leverantörer kommer att kosta mer än 20 miljarder kr extra och innebära minskad konkurrenskraft för fordons- och transportbranschen. Det konstaterar organisationen Gröna Städer i sin rapport "Konsekvensanalys av nya säkerhetskrav vid införandet av 5G", som presenterades i dag.

"Investeringarna för utbyggnation i Sverige den kommande femårsperioden beräknas uppgå till cirka 30 miljarder kronor. Av detta är ungefär hälften kostnader för inköp av utrustning. 10–40 procent av 15 miljarder kronor innebär en ökning på 1,5–6 miljarder kronor", skriver Gröna Städer och adderar därefter till en väntad prisökning med 25 procent, motsvarande 3,75 miljoner kr för den imperfekta konkurrensen. Därtill kommer 1,4 miljarder kr i ökade kostnader i form av ökade krav på säkerhetsskydd av teknisk utrustning, enligt organisationens beräkningar.

Rapporten pekar även på konsekvenser för både Fordons- och transport branschen samt livsmedelsbranschen.

"Som exempel kan förseningarna få omfattande konsekvenser för den svenska fordons- och transportindustrin. Det innebär att forskningsprojekt förläggs i andra länder där 5G och ny infrastruktur är utbyggt. I förlängningen kommer avsaknaden av 5G att påverka utvecklingen och införandet av autonoma och elektrifierade transporter, något som i sin tur kommer att få långtgående konsekvenser för andra branscher. Ett sådant exempel är den svenska livsmedelsbranschen. Branschen är en heterogen bransch med olika grad av digitalisering, och den nya teknologin kommer att möjliggöra stora produktivitetsvinster och inte minst lägre användning av kemikalier (så kallad precisionsodling). Genom en smart användning av sensorer kommer 5G att kunna bidra med automatiserad sådd, gödning och skörd för jordbrukare. Med 5G kommer det även att bli möjligt att upprätta en produktion i områden som inte nås av bredband. Även mer effektiva transportlösningar skulle gynna branschen", skriver Gröna Städer.

Vill du läsa hela rapporten så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561