NYHETSARKIVET
17 dec 2020 12:56
Kraftig revisorskritik mot Hässleholms fibersatsning
Hässleholms kommuns fibersatsning har inte bara ifrågasatt av konkurrenter och Konkurrensverket. I en nyligen publicerad rapport från revisionsfirman EY får satsningen skarp kritik. Detta eftersom kostnaderna varit högre än väntat, kalkylerna varit ologiska och har brustit i dokumentationen samtidigt som den interna kontrollen varit otillräcklig. Därtill påpekas att kommunen saknat både kompetens och erfarenhet inom området. Det skriver den oberoende lokaltidningen Frilagt Hässleholm.

Bristerna har enligt revisorerna också lett till den pågående juridiska processen med Konkurrensverket.

EY påpekar dock att mycket har blivit bättre sedan fiberchefen Tony Hadarson tillträdde i januari 2019.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561