NYHETSARKIVET
18 dec 2020 12:41
Telias 5G-inhibitionsbegäran avslogs av förvaltningsrätten
I skuggan av den stora 5G-rättstvisten där Huawei och Tre har överklagat auktionsvillkoren för 5G-auktionen, har Telia överklagat Post- och telestyrelsens beslut att Net4Mobility får använda Tele2, Telenor och Celestine Hill Communications frekvenser i 3,5 GHz-bandet till 5G.

Telia har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och krävt inhibition, för att hindra Tele2 och Telenors utrullning av 5G i de aktuella frekvenserna. Men förvaltningsrätten avslog i går Telias inhibitionsbegäran.

"Med beaktande av vad som hittills kommit fram i målet anser förvaltningsrätten att det inte föreligger en tämligen hög grad av sannolikhet för att PTS avgörande ska ändras i sak. Förvaltningsrätten anser inte heller att det är visat att det överklagade beslutet, som gäller omedelbart, medför sådana betydande olägenheter för Telia som krävs för att inhibition ska meddelas redan vid en oviss utgång. Det saknas därför skäl att meddela inhibition även om utgången i målet skulle anses som oviss. Mot bakgrund härav anser förvaltningsrätten att Telias interimistiska yrkande ska avslås", skriver domstolen i sitt beslut.

Vill du läsa hela beslutet så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561