NYHETSARKIVET
18 dec 2020 12:41
5G-auktionsbeslutet splittrar operatörerna
Dagens beslut från Post- och telestyrelsen att det 5G-auktionen ska inledas den 19 januari splittrar som väntat de svenska mobiloperatörerna, det visar en rundringning som Telekomnyheterna har gjort under förmiddagen.

Teracom och Telia är som väntat glada över att auktionen nu av allt döma kommer att komma i gång.

- Det är mycket positivt att auktionen nu kommer att genomföras och vi välkomnar PTS beslut, säger Kristina Ekengren, kommunikations- och hållbarhetschef på Teracom, till Telekomnyheterna.

- Vi ju så klart glada över att PTS nu har bestämt ett datum för auktionen. Vi är redo att köra igång! Det är viktigt att Sverige inte hamnar ännu mer på efterkälken när det gäller utbyggnaden av 5G så att vi kan fortsätta utrullningen så snart som möjligt, säger Staffan Åkesson, cto och nätchef på Telia Sverige.

Hos Tele2, Telenor och Tre är hållningen som väntat mer tveksam till beslutet. Tele2 vill inte säga något mer än vad man sade i går, då man gav följande kommentar till Telekomnyheterna.

- Det här gäller våra största investeringar på tio år och det är klart att vi helst vill ha alla fakta på bordet innan vi deltar. Samtidigt kan vi inte vänta hur länge som helst med att rulla ut 5G i stor skala i Sverige. Det är myndigheterna som satt oss i detta mycket olyckliga läge och det beklagar vi. Vad som händer härnäst återstår att se, sade Stefan Backman, chefsjurist på Tele2, till Telekomnyheterna i går.

Jimmy Ahlstrand, chef för Corporate Affairs på Telenor Sverige, är även han kritisk till förutsättningarna inför auktionen, samtidigt som han är tydlig med att det är viktigt att komma igång med utbyggnaden av nätet.

- Det är klart att det varit bättre för alla inblandade om det hade varit klart vilka krav som gäller framåt, inte minst för att korrekt kunna värdera de frekvenser som står till buds i den kommande auktionen. Men nu är det beslutat att auktionen tas upp i januari och då kommer vi vara redo att delta. Själva sakfrågan är i slutändan upp till de rättsliga instanserna att avgöra och innan det är gjort så föreligger det förstås en otydlighet för alla aktörer. Det är nog inte vad någon i branschen hade önskat och vi är kritiska till hur den här processen har hanterats. Hade man haft en gedigen process från början, så är jag övertygad om att frekvenserna redan varit ute. Vi hoppas att myndigheten gör en utvärdering och tar lärdom för framtiden, säger Jimmy Ahlstrand och fortsätter.

- Samtidigt kommer vi inte låta detta hindra oss från att gå vidare med arbetet att rulla ut vårt 5G-nät, och vi är så förberedda som vi kan vara för att komma igång med den breda utbyggnaden så snabbt som möjligt och fullfölja vår ambition att ge 99% av svenskarna tillgång till 5G år 2023.

Per Stigenberg, teknikdirektör på Tre Sverige, är även han kritisk till de rättsliga frågetecknen.

- Vi noterar att auktionen nu ska komma igång, samtidigt återstår ett antal rättsliga frågetecken. Vi är väl förberedda för auktionen och kommer att göra vårt för att bidra till att göra 5G till en framgång i Sverige, säger han till Telekomnyheterna.

Huawei, som för all del inte kommer att vara med och bjuda i auktionen, men som ju har överklagat auktionsbeslutet, anser att auktionsstarten borde ha väntat till villkoren prövats rättsligt.

- I sakfrågan har kammarrätten varit tydlig med att Huawei är en berörd part. De har indikerat att PTS har gjort fel i processen som inte har involverat oss tillräckligt. Om PTS inte har för avsikt att ändra auktionens villkor är osäkerheten lika stor som den var innan kammarrättens beslut. Huvudfrågan är inte avklarad ännu, därför anser vi det som naturligt att PTS skulle ha avvaktat fram till att förvaltningsrätten har gjort sin bedömning, säger Kenneth Fredriksen, ansvarig för Huawei i Norden och Baltikum, till Telekomnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561