NYHETSARKIVET
18 dec 2020 12:41
Mats kommenterar: Därför blir PTS vinnare på auktionen
Genom att genomföra auktionen trots protester räknar Post- och telestyrelsen med att skjuta över skulden för eventuella förseningar på operatörerna. Det är i alla fall min egen teori om varför man nu har satt ett datum för auktionen trots att det redan nu finns två pågående rättstvister i frågan.

I dag lägger nämligen gemene man skulden till förseningen på PTS som har otydliga auktionsregler. Men när auktionen väl är genomförd – oavsett regler – är det operatörerna själva som hindrar 5G-utbyggnaden genom sina överklaganden. Då kan PTS stå med ryggen fri och säga att det finns en avgjord auktion och att man därmed har gjort det som krävs av dem.

Men den som tror att sista ordet är sagt kring den svenska 5G-auktionen i och med dagens besked från PTS att auktionen ska starta den 19 januari, har nog tyvärr fel. Det här beskedet innebär sannolikt att en hel armé med jurister kommer att få jobba dag och natt under julhelgen för att hitta nya sätt att hindra att en auktion startar med de rådande villkoren.

Frågan är om det är en slump eller baktanke att PTS har förlagt auktionsstarten till just den 19 januari, då detta datum i den gamla almanackan hette Hindersmässodagen.

Mats Roesgaard Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561