NYHETSARKIVET
28 jan 2021 12:10
Integritetsincidenterna ökar för fjärde året i rad
Förra året ökade antalet rapporterade integritetsincidenter till Post- och telestyrelsen med 50 procent till 305 stycken (204 stycken 2020), vilket innebär att antalet incidentrapporter ökade för fjärde året i rad.

"Samhällets ökade användning av elektroniska kommunikationer, och en ökning av telefon- och internetbedrägerier och identitetskapningar kan vara bidragande till fler integritetsincidenter. PTS uppfattning är dock att den kraftiga ökningen inte beror på en motsvarande ökning av faktiska incidenter, utan till stor del beror på operatörernas förbättrade arbete med att upptäcka och rapportera incidenter till PTS. Operatörerna har också meddelat PTS att de har ökad kunskap och fokus på frågorna genom det arbete som gjordes kring införandet av dataskyddsförordningen. Myndigheten utgår ifrån att det har funnits och fortfarande finns ett mörkertal av integritetsincidenter som inte upptäcks eller rapporteras, men det är möjligt att mörkertalet har minskat med en förbättrad förmåga till upptäckt och rapportering", skriver PTS och fortsätter.

"En övervägande del av integritetsincidenterna beror på handhavandefel i kundtjänst eller hos återförsäljare, och drabbar normalt endast en eller ett par abonnenter. Typexempel är att fel mejladress skrivs in i ett kundtjänst ärende, eller att två kunder förväxlas, vilket leder till att abonnemangsbekräftelse eller faktura skickas fel. En mindre del av incidentrapporterna beror dock på att obehöriga får ut information eller ändrar i abonnemang, vilket är allvarligt och kan leda till stor integritetskränkning. "
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561