NYHETSARKIVET
2 feb 2021 12:18
Tele2 och Com Hem blir ett varumärke och Penny tonas ner
Under 2021 kommer Tele2 att genomföra den varumärkeskonsolidering som man har hintat om ända sedan det blev officiellt att bolagen planerade att gå samman. Och inte helt oväntat är det Com Hem och Tele2 som ska slås samman till ett och samma varumärke. Trots att det ligger nära till hand att utgå från att det blir Tele2 som blir det gemensamma varumärket vill bolaget inte kommentera detta i nuläget.

- Vilket varumärke vi planerar att använda för det sammanslagna Tele2 och Com Hem, kommer vi att avslöja senare i år, säger Samuel Skott kommersiell chef för Tele2, för Telekomnyheterna i samband med dagens bokslutskommuniké.

- Att slå ihop Tele2 och Com Hem blir ett jätteprojekt samtidigt som det är väldigt inspirerande att skapa ett varumärke för vår premiummarknad, säger Samuel Skott, till Telekomnyheterna.

När det gäller Boxer så kommer man på sikt – inte i år – att göra om det till ett produkterbjudande inom det sammanslagna varumärket.

Samtidigt har man på Tele2 beslutat att tona ner Penny rejält under 2021 och i samband med det strypa Pennys aktiviteter på sim-only-marknaden.

- Penny har framförallt varit ett sätt att ha en helt digital spelare som vi internt kan benchmarka emot och den rollen kommer Penny att fortsätta att ha, men varumärket kommer att bli mer nedtonat ut mot marknaden, säger Samuel Skott.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561