NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:29
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-956 och 21-911
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 21-919
Ärende: Rapportering av PTS uppdrag att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer år 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561