NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:30
Friade Telia-chefer får närmare 17 miljoner kr i ersättning
De tre Telia-chefer som i dag friades för anklagelser om mutbrott i Uzbekistan får tillsammans närmare 17 miljoner kr i ersättning för rättegångskostnader. Det framgår av Hovrättens dom som offentliggjordes i dag.

Av de tre åtalade är det den tidigare vd:n och koncernchefen för Telia, Lars Nyberg, som får minst pengar med 4 716 307 kr, Tero Kivisaari får 4 765 276 kr och Olli Tuohiimaa får 7 256 715 kr.

Domstolens huvudförhandling som inleddes den 21 september förra året och höll på till december, landade i följande slutsats:

"De objektiva rekvisiten för bestickning är inte uppfyllda. Det innebär att hovrätten ansett att flera centrala rekvisit i straffbestämmelsen inte har bevisats och att åtalen mot Tero Kivisaari, Olli Tuohimaa och Lars Nyberg ska ogillas redan på objektiv grund. Den del av åtalspunkten 4 som avser förmögenhetsöverföring om 15 MUSD ogillas redan på den grunden att det inte är bevisat att Gulnara Karimova kontrollerade Zeromax. Hovrätten har mot denna bakgrund inte anledning att pröva de tilltalades invändningar avseende övriga objektiva rekvisit; om transaktionerna innehållit en förmån och om den i så fall varit otillbörlig, eller frågan om uppsåt. Hovrätten har inte heller anledning att pröva de tilltalades berättelser och den bevisning de åberopat. Detsamma gäller de tilltalades invändningar om bristande domsrätt och preskription. Som tingsrätten funnit ska Tero Kivisaari, Olli Tuohimaa och Lars Nyberg frikännas från åtalen för grov bestickning."

Vill du läsa hela den friande domen så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561