NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:30
Hi3G överväger kräva pengar av staten för Huawei-frågan
Hi3G kan komma att kräva staten på pengar för de kostnader som bolaget drabbas av till följd av beslutet att förbjuda Huawei som leverantör i 5G-näten. Därför har man lämnat in en så kallad reklamation till Justitiekanslern, JK. Det bekräftar bolagets kommunikationsdirektör Mårten Lundberg för Telekomnyheterna i dag.

- Det stämmer att vi har lämnat in en reklamation om beslutet, till JK. I reklamationen framhåller vi att staten har vållat Tre förmögenhetsskada genom fel eller försummelse i myndighetsutövning genom auktionsbeslutet den 20 oktober. Vi anser vidare att beslutet brister i tydlighet och precision när det gäller vilka delar och funktioner i mobilnätet som omfattas av villkoren. Att lämna in en reklamation är ett första nödvändigt steg för att vi i ett senare skede ska kunna komma in med ett ekonomiskt anspråk, säger Mårten Lundberg.

TN: Hur stort anspråk planerar ni att komma med?

- Ännu så länge har vi bara lämnat in denna reklamation. Vi har ännu inte fattat något beslut om vi kommer att gå vidare med nästa steg i processen, att komma med ett ekonomiskt anspråk. Men i och med att vi nu har gjort reklamationen så finns i alla fall möjligheten, säger Mårten Lundberg.

Tre har tidigare sagt att de drabbas av extra kostnader på 3-5 miljarder kr på grund av Huawei-förbudet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561