NYHETSARKIVET
5 feb 2021 12:11
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-991
Ärende: Tjänstetillsättning av Chef för enheten för processutveckling

Diarienummer: 21-989
Ärende: Förlängd tid för uppdrag att utarbeta en metodik för landsbygdsanalyser och konsekvensbedömningar

Diarienummer: 21-977
Ärende: direktupphandling Lokalanpassat presentationsmaterial från Bredbandskartläggningen

Diarienummer: 21-974
Ärende: Direktupphandling - Kompletterande uppdrag inom projektet ”Vår nya arbetsplats

Diarienummer: 21-971
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561