NYHETSARKIVET
5 feb 2021 12:12
Kammarkollegiet i ny upphandling av mobiltelefonlösningar
Efter att ha förlorat överprövningen av förra årets upphandlingar inom anbudsområdena Mobiltelefoner samt Klient och mobiltelefonlösningar i Kammarrätten, har Kammarkollegiet nu påbörjat en ny upphandling av Klient och mobiltelefonlösningar.

"Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas i slutet av mars eller i början av april 2021. I ramavtalet kommer det finnas möjlighet att avropa mobiltelefoner och surfplattor. Upphandlingen omfattar således hårdvara i form av olika typer av datorer samt mobiltelefoner och surfplattor. I upphandlingen ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran. Hårdvara kan avropas med eget ägande och/eller köpas som tjänst utan eget ägande. Klienter (datorer och bildskärmar) kan endast avropas som en del av en helhetslösning tillsammans med mobiltelefoner och/eller surfplattor", skriver man i ett nyhetsbrev i dag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561