NYHETSARKIVET
5 feb 2021 12:12
Telia börjar släcka 2G sommaren 2025 och 3G redan i mars
Redan i mars i år börjar Telia och Tele2 släcka ner sitt gemensamma svenska 3G-nät, med målsättningen att vara klara vid årsskiftet 2023. Man kommer att börja i de områden som har minst 3G-trafik för att sedan stänga ner nätet mast för mast.

Därtill har Telia nu även tillkännagivit att man har för avsikt att inleda nedsläckningen av sitt 2G-nät vid halvårsskiftet 2025 med målet att ha stängt hela nätet vid utgången av 2025.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561