NYHETSARKIVET
5 feb 2021 12:12
Telesports krav på Telia och Svea Billing avslogs även i PMÖD
Den mobila service-providern Telesport har återigen gått på pumpen i sitt försök att få ett skadestånd på 50 miljoner kr från Telia och Svea Billing. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen.

Det var hösten 2013 som Telesport stängdes ner från Telias nät efter att man vidaresålt abonnemang till Tele2 och Telenor för att dessa skulle kunna erbjuda sina stora företagskunder, som Försvaret och Sveriges Radio, abonnemang som fungerade även där de själva inte hade täckning. Denna nedstängning innebar i slutänden att bolaget gick i konkurs, något som man ansåg var Telias och Svea Billings fel och att dessa två bolag solidariskt borde betala 50 miljoner kr i skadestånd.

Patent- och marknadsdomstolen dömde våren 2018 Telesport att betala Telias rättegångskostnader om 4,6 miljoner kr samt Svea Billings rättegångskostnader om 2,7 miljoner kr. Därefter överklagade bolaget domen till Patent- och marknadsöverdomstolen med ett fortsatt yrkande på 50 miljoner kr samt att slippa betala rättegångskostnaderna.

"Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med underrätten, kommit fram till att Telesport inte styrkt att någon överträdelse av konkurrensreglerna förekommit eller att ett civilrättsligt avtal kommit till stånd mellan Svea Billing och Telesport. Patent- och marknadsöverdomstolen har också delat underrättens bedömning att Telia inte har agerat kvalificerat otillbörligt. Käromålet ska därför ogillas och underrättens domslut i huvudsaken stå fast", skriver domstolen i sitt domskäl.

Telesport få nu betala 2,0 miljoner kr i rättegångskostnader till Telia och Svea Billing, utöver de rättegångskostnader som man dömdes att betala i den lägre rättsinstansen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561