NYHETSARKIVET
5 feb 2021 12:13
Tre till JK: uppskattar bolagets skador till avsevärda belopp
Mobiloperatören Tre uppskattar att bolagets skador, till följd av Säpos och Försvarets avrådan till Huawei-produkter i 5G-nätet, uppgår till avsevärda belopp. Det skriver bolaget i sin reklamation till Justitiekanslern, JK, som Telekomnyheterna har tagit del av.

Det var i gårdagens utgåva av Telekomnyheterna som vi kunde avslöja att Tre vänt sig till JK för att kräva staten på skadestånd till följd av beslutet att utesluta Huawei som leverantör av 5G-nät i Sverige.

"Det skadevållande agerandet består bland annat i att Säkerhetspolisen och/eller Försvarsmakten felaktigt lämnade Tre upplysning av innebörd att staten inte skulle förbjuda användande av produkter från Huawei i frekvensbandet 3400-3720 MHz eller i frekvensbandet 2300-2380 MHz, så länge vissa säkerhetsprinciper (de s.k. 16 principerna) som staten hade beslutat om var uppfyllda. Rådet eller upplysningen var felaktigt, eftersom staten sedermera beslutade att utrustning från Huawei inte fick användas i de aktuella frekvensbanden. Tres skada omfattar, bland annat, kostnader hänförliga till avveckling av produkter, anskaffning och installation av nya produkter samt projektkostnader hänförliga till avvecklingen, nyanskaffningen och installationen", skriver Tre till JK, och fortsätter

"Det skadevållande agerandet består bland annat i att Säkerhetspolisen och/eller Försvarsmakten felaktigt lämnade Tre upplysning av innebörd att staten inte skulle förbjuda användande av produkter från Huawei i frekvensbandet 3400-3720 MHz eller i frekvensbandet 2300-2380 MHz, så länge vissa säkerhetsprinciper (de s.k. 16 principerna) som staten hade beslutat om var uppfyllda. Rådet eller upplysningen var felaktigt, eftersom staten sedermera beslutade att utrustning från Huawei inte fick användas i de aktuella frekvensbanden. Tres skada omfattar, bland annat, kostnader hänförliga till avveckling av produkter, anskaffning och installation av nya produkter samt projektkostnader hänförliga till avvecklingen, nyanskaffningen och installationen."

Tre har ännu inte inkommit med något belopp för ekonomiskt anspråk och enligt en kommentar från bolagets kommunikationsdirektör Mårten Lundberg i gårdagens utgåva av Telekomnyheterna, har man ännu inte beslutat om man ska gå vidare med ett sådant anspråk.

Vill du läsa hela Tres skrivelse till JK så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561