NYHETSARKIVET
18 feb 2021 12:13
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-1410
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 21-1406
Ärende: Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad för år 2020 samt prognostisering avseende efterfrågan för år 2021–2022”
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561