NYHETSARKIVET
18 feb 2021 12:13
Eltel tappade 21,5 procent av omsättningen inom communication
Eltel redovisar i dag en minskad omsättning inom affärsområdet Communication med 21,5 procent till 143,5 miljoner euro (182,9 miljoner euro) för förra årets sista kvartal. Samtidigt ökade affärsområdets ebitda-resultat till 6,4 miljoner euro (2,0 miljoner euro).

Så här kommenterar bolaget utvecklingen inom affärsområdet:

"Inom segment Communication kan vi se att arbetet som gjorts i Sverige under 2020, gällande förbättrade projektgenomföranden och ökad projektkontroll, har börjat ge positiva effekter på resultatet. Den svenska organisationen är dock fortfarande i början av sin resa för att nå de uppsatta målen för operativt EBITA. Norge levererade goda marginaler som ett resultat av effektivitetsåtgärder, omstrukturering och förbättrad lönsamhet i projekt. Efter en tillbakagång i kundinvesteringar under året på grund av covid-19, kan vi se att volymerna i Norge stabiliseras framöver. I Finland har både nettoomsättningen och operativt EBITA förbättrats på grund av vår höga marknadsandel och volymer i fiber och 5G. Danmark presterade i linje med föregående år, men föll tillbaka något under andra halvåret."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561