NYHETSARKIVET
18 feb 2021 12:14
Chilimobil anmäler SVT till granskningsnämnden
Chilimobil har anmält Sveriges Television, SVT, till granskningsnämnden efter att ha pekats ut i nyhetsinslag som delaktigt i momsbedrägeriet kring mobiltelefon- och IP-telefoniförsäljning, som SVT har drivit under några veckor.

"Genom sekvensen av bildmaterial i inslaget refereras Chilimobil till som en aktör som "tidigare" har setts som seriös av bedrägeriexpert. Frågan är varför SVT gör kopplingen och genom inslaget indikerar att Chilimobil inte längre ska betraktas som en seriös aktör. Den enda aktör som utpekat Chilimobil som klandervärd är SVT, och jag vill hävda att det ligger utanför SVT:s uppdrag att agera rättsvårdande instans och låta påskina att misstanke finns om bedrägeri/brottslighet utan förankring i faktaförhållanden", skriver Chilimobil, som inte ens var startat när momsbedrägerierna skedde.

"Det är anmärkningsvärt att den mindre ägare i Chilimobil, d.v.s. Active Business Group, som i själva verket är den aktör som är utpekad av rättsvårdande instanser knappt inte nämns i inslaget", skriver bolaget vidare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561