NYHETSARKIVET
18 feb 2021 12:14
Telia får förlängt med Region Norrbotten och Västerbotten
Telia meddelar i dag att man får fortsatt förtroende som leverantör av kommunikationstjänster till Region Norrbotten och Region Västerbotten. Det nytecknade avtalet omfattar, utöver de två regionerna, samtliga kommuner och merparten av de kommunala bolagen i de båda länen. Avtalet gäller i huvudsak fasta och mobila operatörstjänster på över 60 000 abonnemang och sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Totalt täcks 126 organisationer varav 29 kommuner, två regioner, 94 regionala och kommunala bolag samt Luleå tekniska Universitet. Avtalet omfattar idag cirka 60 000 abonnemang, främst mobilt men även fasta abonnemang, molnväxlar, mobila nätlösningar samt ett antal datakom accesser.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561