NYHETSARKIVET
18 feb 2021 12:14
Handelsavtalet med Kina i fara: staten laddar för skiljeförfarande
Uteslutningen av Huawei och ZTE från den svenska 5G-marknaden tycks av allt att döma vara på väg mot ett skiljedomsförfarande om Sveriges och Kinas handelsavtal. Det kan Telekomnyheterna avslöja efter att ha fått information från oberoende källor.

Av allt att döma handlar det om en konsekvens av det brev som Huawei koncernens chefsjurist Zhao Minglu skickade till Sveriges statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Ann Linde, handelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan, den 31 december förra året.

I brevet påpekade Huawei att Post- och telestyrelsens beslut att utesluta Huawei från de svenska 5G-näten bryter mot det investeringsskyddsavtal som ingicks mellan Sverige och Kina 1982 och som uppdaterades 2004. Brevet avslutas med följande formulering:

"Due to the significant and irreversible damage to Huawei Sweden and the urgency of resolving this dispute and avoiding that Huawei’s investment in Sweden be further impacted negatively by the measures taken by the Swedish authorities, we truly hope that such negotiations will allow us to reach an outcome that satisfies the interests of both Huawei and the Kingdom of Sweden in the nearest future. We reserve our right to submit this dispute to international arbitration under Article 6 bis of the Sweden-China BIT, so that our legal rights are fully enforced and Sweden complies fully with its international obligations. Huawei hereby accepts the Kingdom of Sweden’s consent to the submission of the present dispute to International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) pursuant to Article 6 bis of the BIT.
Huawei expressly reserve its right to amend this written Notification of Dispute."

Huawei ville i början av januari tona ner de avslutande formuleringarna om att överlämna tvisten till skiljedomstol. Enligt dem handlar detta brev inte om något domstolshot utan om ett rop på hjälp.

Enligt uppgifter till Telekomnyheterna är dock svenska staten just nu på jakt efter en advokatfirma som kan hjälpa dem i ett skiljedomsförfarande mot Kina. Därtill uppger en källa med insyn i Post- och telestyrelsens arbete att det svenska handelsavtalet mellan Sverige och Kina är en fråga som ligger högt på myndighetens bord.

Från Huaweis sida hävdar man i dag att man inte känner till något skiljedomsförfarande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561