NYHETSARKIVET
19 feb 2021 12:57
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-1458
Ärende: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna

Diarienummer: 21-1457
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 21-1456
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 21-1451
Ärende: Återkallelse av nummertillstånd

Diarienummer: 21-1450
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 21-1446
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 21-1437
Ärende: Avanmälan av operatörsverksamhet

Diarienummer: 21-1438
Ärende: Teknisk förstudie
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561