NYHETSARKIVET
19 feb 2021 12:57
Så ska PTS skapa bättre täckning på tågen
Post- och telestyrelsen har identifierat fyra åtgärder som är aktuella för stöd för att uppnå en förbättrad uppkoppling på fjärrtåg på högtrafikerade järnvägsstråk och dessa är:

• Installation eller uppgradering av repeatrar ombord på tåg.

• Installation eller uppgradering av WiFi ombord på tåg.

• Tester med ny teknik, exempelvis fönsterglas som släpper igenom radiosignalerna.

• Förbättrad uppkoppling i tågtunnlar.

Det framgår av myndighetens redovisning av uppdraget att föreslå hur regeringens bidrag på 50 miljoner kr till bättre mobil uppkoppling på tåg ska användas.

"De åtgärder som kan finansieras av PTS avgränsas till de högst trafikerade fjärrtågsträckorna i respektive landsdel. Dessa insatser är ett stöd och komplement till branschernas egna aktiviteter och kommer inte enskilt att lösa alla problem. Avgörande är att de samarbeten som redan etablerats fortgår, och att aktörerna fortsätter sina enskilda och gemensamma investeringar med syfte att förbättra upplevelsen för resenärerna", säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS, i en presskommentar.

Hela rapporten finns att läsa här: A HREF="https://pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2021/forbattrade-mojligheter-till-god-mobil-uppkoppling-pa-fjarrtag-pts-er-202113/" TARGET="_blank">Läs mer

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561