NYHETSARKIVET
19 feb 2021 12:58
Mats kommenterar: Vad vet PTS om riskerna egentligen?
Man kan inte undgå att fundera kring PTS och deras kunskap om 5G-risker. Å ena sidan har man genomfört en 5G-auktion, där man uteslöt två nätleverantörer av säkerhetsskäl, på grund av att de är kinesiska. Å andra sidan har man nu fått sitt uppdrag att kartlägga säkerhetsrisker för 5G ytterligare en gång.

Som lekman undrar man vad PTS egentligen visste om 5G-nätens säkerhetsrisker när man presenterade sin auktionsvillkor. Och borde man inte ha gjort den här kartläggningen innan man bestämde de kraven? För tänk om – nä jag vet att det av politiska skäl inte skulle hända – det skulle visa sig i den här rapporten, att auktionsvillkoren om 5G-auktionen från oktober förra året var felaktiga.

Mats Roesgaard Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561