NYHETSARKIVET
19 feb 2021 12:58
PTS kartläggning av 5G-risker får förlängt igen
För andra gången har Post- och telestyrelsen fått förlängd tid för att genomföra sitt uppdrag att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för de svenska elektroniska kommunikationsnäten, särskilt de kommande 5G-näten. Det framgår av ett beslut från Regeringen i går.

Ursprungligen skulle uppdraget ha redovisats den 30 november förra året, men fick då förlängt till den sista februari i år. Nu har man fått ytterligare en månad på sig att genomföra uppdraget.

"PTS får av regeringen i uppdrag att fördjupa och vidareutveckla den nationella riskanalys om 5G som Sverige lämnade till kommissionen den 2 juli 2019. PTS ska också se över de åtgärder som beskrivs i den verktygslåda för 5G-säkerhet som medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska cybersäkerhetsbyrån gemensamt tagit fram", skrev Infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande i samband med att uppdraget ursprungligen presenterades.

"PTS har i en skrivelse den 29 januari 2021 hemställt om förlängd tid för redovisning av uppdraget till den 31 mars 2021. PTS uppger att myndigheten, med den tid som står till buds, inte kommer att hinna samverka i nödvändig omfattning med de myndigheter som framgår av uppdraget. Anledningen uppges vara förseningar som är relaterade till covid-19-pandemin och den nyligen genomförda 5G-auktionen", skriver regeringen i sitt beslut.

Anmärkningsvärt är även att Regeringen sedan det första pressmeddelandet om detta uppdrag, i april förra året, där man nämnde 5G på fyra ställen, nu helt har slutat nämna 5G i sin presskommunikation.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561