NYHETSARKIVET
3 mar 2021 11:52
Bahnhof och Bredband2 överklagar PTS årsavgifter
Två av Sveriges största bredbandsoperatörer, Bahnhof och Bredband2, har överklagat Post- och telestyrelsens beslut om årsavgift från slutet av förra året. Det framgår av två separata överklaganden som Telekomnyheterna har tagit del av. Anledningen är att årsavgiften baseras på operatörernas omsättning inom LEK-området, en omsättning som samtidigt till stor del sker i andras nät.

"Bahnhof anser att det inte är rimligt ur rättvisesynpunkt att Bahnhof ska betala avgifter till PTS baserade på omsättning av försäljningen av tjänster i lokala öppna stadsnät när så stor del som 80-90 procent av omsättningen i praktiken utgörs av en vidarefakturering av avgifter som debiterats av en KO som Bahnhof är tvingad att anlita för att kunna bedriva sin verksamhet som tjänsteleverantör. Dessutom snedvrids konkurrensen bland tjänsteleverantörer när en tjänsteleverantör tillhör samma koncern som en KO, vilket ofta är fallet i de nät som kontrolleras av det Teliaägda KO-bolaget Zitius Service Delivery AB ("Zitius") och Telia Sverige AB är en av tjänsteleverantörerna. De avgifter som tjänsteleverantören då betalar till en KOn inom samma koncern blir då bara en intern avräkning utan belastning på koncernens resultat och leder inte till en faktisk kostnad som det gör för Bahnhof och andra tjänsteleverantörer i samma situation", skriver Bahnhof i sin överklagan

I sin överklagan vill Bahnhof att PTS avgift ska baseras på en omsättning om 351,3 miljoner kr istället för de 859,5 miljoner kr som PTS har beräknat avgiften på.

I Bredband2:s fall yrkar man på att betala årsavgift till PTS baserat på en omsättning om 174,4 miljoner kr, jämfört med PTS beräkning som är på 630,6 miljoner kr.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561