NYHETSARKIVET
4 mar 2021 11:53
Citi: Tveksamt om Telia kommer att klara sina strategimål
Det är tveksamt om Telia kommer att nå sina strategimål. Det anser investmentbanken Citi i en analys som Bloomberg rapporterar om.

Citi säger att planen antyder en 100-procentig återhämtning från covid-19-påverkan, att målet om nettokostnadsbesparingar på 2 miljarder kr fullt ut genomförs samtidigt som underliggande tjänsteintäkter, bruttovinstmarginal och capex förblir oförändrade på 2020 års nivåer.

Därför rekommenderar banken sina kunder att sälja sina Telia-aktier.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561