NYHETSARKIVET
4 mar 2021 11:53
Bredband2 om sammanslagningen med A3: Så många får lämna
Bredband2:s fusion med förvärvade A3 har gått snabbare än beräknat. Det säger bolagets vd Daniel Krook som är mycket nöjd med hur arbetet har flutit på.

- Arbetet med fusionen är redan långt gånget och vi är snart klara med våra rationaliseringar. I många fall har det handlat om dubblett-tjänster, men i vissa fall är det även produkter som försvinner. Exakt hur många tjänster som försvinner är en komplex historia att räkna fram då vissa av de tjänster som tas bort har varit tillsatta på konsultbasis. Andra anställda har lämnat frivilligt samtidigt som vi har stärkt vissa delar av verksamheten så som servicecentret. En uppskattning är att det är närmare 50 än 20 tjänster som har försvunnit i och med sammanslagningen, säger Daniel Krook, till Telekomnyheterna.

När det gäller de två verksamheternas nya sammanslagna verksamhet har man lagt ner A3:s kontor i Skellefteå medan verksamheterna Umeå och Malmö är kvar och är centrala i den nya organisationen, liksom säljkontoret i Stockholm.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561