NYHETSARKIVET
5 mar 2021 12:34
Svenska Kraftnät ökade telekomintäkterna till 151 Mkr 2020
Svenska Kraftnät ökade förra året sina telekomintäkter till 151 miljoner kr (144 miljoner kr) under förra året. Det framgår av bolagets årsredovisning för 2020.

Samtidigt ökade rörelsens kostnader med 25 miljoner kr till -116 miljoner kr (-91 miljoner kr) under året. Det ger ett rörelseresultat som försämrats till 35 miljoner kr (53 miljoner kr).

"Ökade kostnader för att bedriva den interna Telekomverksamheten föranledde en ökning av interndebiteringen av verksamhetsgrenen Transmissionsnät, därmed ökade även de interna intäkterna jämfört med föregående år. Den totala kostnadsökningen jämfört med föregående år förklaras främst av högre avskrivningskostnader för nya anläggningar som tagits i bruk och högre nedskrivningskostnader för kommunikationsutrustning som utrangerats. De interna intäkterna från verksamhetsgrenen Transmissionsnät uppgick till 87 (80) mnkr", skriver bolaget i sin årsredovisning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561