NYHETSARKIVET
8 apr 2021 12:06
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-3785
Ärende: Remiss av Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri

Diarienummer: 21-3781
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 21-3768, 21-3732
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 21-3758
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561