NYHETSARKIVET
8 apr 2021 12:07
IT&Telekomföretagen: Pant på mobiler hotar konkurrenskraft
IT&Telekomföretagen dömer ut den utredning om pantsystem för småelektronik som nyligen överlämnades till Regeringen.

"Fokus måste flyttas från återvinning till ökad återanvändning", skriver Frida Faxborn, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality på Telenor Sverige och ordförande i IT&Telekomföretagens hållbarhetsråd, i en debattartikel i dag och fortsätter.

"Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag för att öka insamlingen och återvinningen av bland annat mobiler och på så sätt bidra till resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Att som enda land i Europa skapa ett nationellt pantsystem för mobiler skulle vara djupt olyckligt, av flera anledningar.

• Det pågår redan ett arbete inom EU för att se över ett liknande belöningssystem. Att införa ett svenskt och sannolikt mycket kostsamt system i nuläget skulle skapa parallella processer, handelshinder för svenska företag och försämrad svensk konkurrens utan någon direkt miljönytta. I den nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar regeringen på EU:s betydelse för cirkularitet på marknaden och vikten av att frågor hanteras i ett internationellt sammanhang.

• Sverige verkar på en global marknad, både vad gäller köp av mobiler och återvinning av elektronik. Givet att pant måste läggas på produktens pris vid försäljning skulle det kunna leda till att kvalitets- och hållbarhetsmässigt sämre men billigare mobiler köps in via utländska leverantörer, något som förkortar livslängden på den svenska marknaden och i praktiken leder till att flera år av cirkularitet för produkten går förlorad genom en för tidig återvinning. Ett sådant system riskerar att stå i direkt konflikt med EU:s miljömål.

• Vi måste dra lärdom från genomförandet av den svenska kemikalieskatten som bland annat redan lett till högre priser på elektronik för konsumenter och skapat en stor administrativ börda för branschen utan att ha genererat någon positiv miljöeffekt.

• Ett pantsystem eller pantbevis kan attrahera brottslig verksamhet och leda till att Sverige blir ett mottagarland av andra länders avfall.”

Hela debattartikeln finns att läsa här: Läs mer
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561