NYHETSARKIVET
20 maj 2021 12:11
Nu inleder MSB upphandlingen av mobildata till Rakel
Nu inleder MSB en upphandling av en mobildatalösning som ska vara ett komplement för användarna av blåljusnätet Rakel.

"Den lösning som nu ska tas fram är ett komplement till Rakel och det första steget på vägen mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem som på sikt ska ersätta Rakel. Med mobil datakommunikation kommer samverkande aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar till exempel att kunna skicka större mängder: data, bilder och video", skriver MSB.

Den upphandling som MSB nu gör avser kärnnät med drift och kundstöd, radioaccess och sim-kort.

"Vi tar nu ytterligare steg mot nästa generations Rakel genom att leverera kompletterande datatjänster till nuvarande Rakel vilket är efterlängtat. MSB har under många år haft dialog med våra användargrupper om deras behov av utökad datakapacitet och det är glädjande att vi kommit till detta läge", säger Ronny Harpe, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561