NYHETSARKIVET
20 maj 2021 12:11
Polisens syn på jävsanklagelserna kring Rakel G2: Påståenden
Polisen anser sig inte ha agerat jävigt när utvecklingschefen Anders Hall, som sitter i Teracoms styrelse, även skrev under myndighetens remissyttrande kring nästa generations blåljusnät, Rakel G2. Det skriver man i ett mejl till Telekomnyheterna efter gårdagens avslöjande.

I sitt mejl till Telekomnyheterna kallar man nyhetsbrevets avslöjande för påståenden, men bemöter samtidigt inte det faktum att Anders Hall sitter på två stolar och att man i sitt remissyttrande lyfter fram Teracom som leverantör av mobilnät till Rakel G2.

Så här skriver Polisens pressekreterare Irene Sokolow bland annat till Telekomnyheterna:

"Här är vår kommentar till påståendena om jäv. Remissyttrandet rör MSB:s svar till regeringen på hur MSB föreslår att Rakel G2 ska realiseras. Förslaget har dessförinnan föredragits i Rådet för samhällsviktig kommunikation där, utöver Anders Hall, polisens projektledare för Rakel G2 samt representanter för polisens It-avdelning ingår.

Inriktningen av remissvaret är beredd med chefen för NOA och Rikspolischefen. De frågeställningar som lyfts i remissvaret är ägnade att säkerställa att ärendet får en allsidig belysning. De teknikdemonstrationer som omnämns och som polisen tagit del av var inte relaterade till styrelseuppdraget utan hölls för en bredare användningskrets och bestod av flera representanter för bl a Polisen, MSB, Försvarsmakten och FMV.

Uppdraget i Teracoms styrelse är tillkommet efter nominering av Näringsdepartementet då Teracom efterfrågade erfarenhet från användarorganisationer i styrelsen. Uppdraget är prövat och godkänt av Polismyndigheten. Teracom är leverantör av dagens Rakel till MSB. Polisens dialogrelation som användare av Rakel sker med MSB."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561