NYHETSARKIVET
24 maj 2021 12:24
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-7225
Ärende: Avropsförfrågan avseende teknisk projektledare till projektet transportabla mobilbasstationer

Diarienummer: 21-7224, 21-7223 och 21-7222
Ärende: Tillsyn på PTS initiativ
Avsändare/Mottagare:
Handläggare:

Diarienummer: 21-7220
Ärende: Rapportering av it-incident enligt 20 § förordning 2015:1052
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561