NYHETSARKIVET
24 maj 2021 12:25
Ericsson varnar för effekter av svensk Huawei-bojkott
I samband med att Ericsson inleder en process för en företagsobligation på 500 miljoner euro har bolaget även uppdaterat sin riskfaktor till följd av den svenska Huawei-bojkotten när det gäller 5G-nät.

Bland annat pekar man på att riskerna har ökat att man kommer att få en betydande lägre marknadsandel i de kommande anbudsförfarandena i Kina.

"I Sverige har Post- och Telestyrelsen (PTS) fattat ett beslut om att utesluta produkter från kinesiska leverantörer från 5G-auktionen. Av speciell betydelse för Ericsson i detta sammanhang är handelsrelationen mellan Sverige och Kina, eftersom Ericsson, även om det är ett globalt bolag med närvaro på alla globala marknader, har huvudkontor i Sverige och därför riskerar indirekt negativ påverkan från svagare svensk-kinesiska relationer som resultat av detta beslut. Det finns risk för at ovanstående leder till att Kina vidtar åtgärder som riktar sig mot Sveriges och svensk industris ekonomiska intressen, inklusive Ericssons. Även om Ericsson är inbjuden till olika pågående anbudsförfaranden i Kina finns osäkerhet kring det slutliga utfallet och det är bolagets nuvarande bedömning att risken har ökat att Ericsson kommer att få en betydande lägre marknadsandel i dessa anbudsförfaranden jämfört med bolagets nuvarande marknadsandel", skriver man.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561