NYHETSARKIVET
24 maj 2021 12:25
Brightstar lämnar Sverige – skyller på Skatteverket
Mobildistributören Brightstar lämnar den svenska marknaden på grund av Skatteverkets beslut att återkräva avdrag för moms, som bolaget har gjort. Men bolagets exit från den svenska marknaden har en fadd smak, då bolaget inte ens har för avsikt att invänta den juridiska behandlingen av Skatteverkets momsbeslut.

"Vi känner att vi inte kan göra affärer i Sverige då vi inte har förtroende för en rättvis behandling från myndigheter och domstolar, trots våra framgångar i landet under nästan ett halvt sekel. Brightstars svenska dotterbolag har för avsikt att avveckla sina affärer på ett ordnat sätt och kommer att göra vad det kan för att skydda borgenärer, leverantörer, kunder och anställda samtidigt som besluten kommer att överklagas i svenska domstolar. Brightstars globala verksamhet i övrigt kommer inte att påverkas av detta beslut utan verksamheten fortlöper som vanligt", säger Rod Millar, vd för koncernen Brightstar Corp., i en presskommentar.

Telekomnyheterna har dock, sedan en tid, haft information om att allt inte står rätt till hos Brightstar och att det inte enbart handlar om att man är jagat av Skatteverket. Det är också därför som både Telenor och Tre har avvecklat sitt samarbete med Brightstar, redan innan dagens besked, vilket du kan läsa om i separata texter i dagens nyhetsbrev.

Så här skriver Brightstar själva om sitt beslut att lämna den svenska marknaden:

"Koncernen avser att ansöka om företagsrekonstruktion av det svenska dotterbolaget och avveckla den svenska verksamheten under de kommande veckorna. Detta är en följd av Skatteverkets beslut att i efterhand återkräva tidigare legitima medgivna avdrag för moms, ett beslut som koncernen anser är både felaktigt och oberättigat. Som en följd av detta har Brightstars svenska dotterbolag en tvistig skuld på mer än 295 miljoner kronor (35 miljoner USD). Brightstars svenska dotterbolag har för avsikt att överklaga Skatteverkets beslut om förtida betalning ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen.
Brightstars svenska dotterbolag kommer att vidta åtgärder för att skydda sina fordringsägare, leverantörer, kunder och medarbetare under processen. Bolaget menar att man inte har något alternativ till avveckling efter att domstolen beslutat att inte låta bolaget skjuta upp betalningen av den tvistiga momsskulden under tiden som domstolsprövningen pågår.
Brightstars svenska dotterbolag anser att man har en plikt att visa omsorg gentemot sina aktieägare och andra intressenter. Detta gör man genom att så långt möjligt skydda verksamheten från konsekvenserna av detta betungande beslut och den orimliga kostnad det medför. Genom dessa åtgärder kommer koncernens internationella verksamhet inte att påverkas av utvecklingen i Sverige."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561