NYHETSARKIVET
10 jun 2021 12:33
TDC:s koncernledning avgår vid årsskiftet
Vid det kommande årsskiftet kommer hela TDC:s koncernledning att få lämna sina uppdrag. Anledningen att uppdelningen av verksamheten till nätbolaget TDC NET och konsumentverksamheten Nuuday då ska gå in i sin sista och avslutande fas.

"TDC inleder nu den avslutande fasen av sin separationsprocess som ska etablera TDC NET och Nuuday, som operativt självständiga bolag. Processen ska vara avslutad den 31 december och då ska medarbetare i de gemensamma koncernfunktionerna inom TDC Group vara överflyttade till antingen TDC NET eller Nuuday, och den framtida sammansättningen av TDC NETs och Nuudays ledningar vara på plats. Separationen av TDC Group kommer därmed att vara avslutad och koncernledningen bestående av vd Henrik Clausen, finansdirektör Lasse Pilgaard och koncerndirektör Jens Aaløse avgår", skriver TDC i ett pressmeddelande.

Målet är att TDC A/S per den 31 december i år ska vara ett holdingbolag och att Nuuday och TDC NET ska agera som självständiga bolag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561