NYHETSARKIVET
30 jun 2021 12:31
Tele2 förbjuds hävda sig ha Sveriges bästa mobilnät
Tele2 förbjuds att hävda att de har Sveriges bästa mobilnät. Det står klart sedan Patent- och marknadsdomstolen vid ett vite om 2 miljoner kr har förbjudit operatören att använda en mängd olika påståenden där man bland annat säger sig ha Sveriges bästa mobilnät, Snabbast 5G, Högst täckningskvalitet för 4G, 50% snabbare än andra operatörer och fyra gånger snabbare än 4G.

Vid sidan av vitesförbudet för Tele2 att använda de olika uttrycken döms Tele2 att betala Tres rättegångskostnader om 1,7 miljoner kr.

"Tele2:s påståenden under yrkandena 1–7 har i huvudsak förekommit i en miljö där de läses flyktigt av genomsnittskonsumenten. Tele2 har utelämnat väsentlig information som genomsnittskonsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Påståendena är sådana att de i vart fall sannolikt kommer att medföra att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som denne annars inte skulle ha fattat", skriver domstolen i sitt domskäl och fortsätter:

"Domstolen finner att det finns starka skäl att förbjuda påståendena för att skydda konsumenternas intressen. Detta skäl väger i sammanhanget tyngre än Tele2:s närings- eller yttrandefrihet. Tele2 borde – trots förbuden – ha goda möjligheter att marknadsföra sina tjänster på ett adekvat och effektivt sätt samt ge konsumenterna den information de behöver. Det är riktigt att förbud är ett trubbig och icke-önskvärd väg att gå. Uppenbarligen har dock branschen inte själva lyckats komma fram till gemensamma marknadsföringsrättsliga normer. När det gäller förbudens påverkan på samhandeln i EU kan konstateras att marknadsföringen uteslutande riktat sig till den svenska marknaden. Tele2 har inte närmare förklarat hur förbuden potentiellt, eller i praktiken, skulle kunna störa handeln inom EU."

Domen mot Tele2 kommer efter att Tre stämt både Tele2 och Telia för deras marknadsföring, bland annat om att de har Sveriges bästa nät. Patent- och marknadsdomstolens dom mot Telia väntas senare i höst, efter huvudförhandling i oktober. Mycket talar, baserat på domskälet i den här domen, för att domstolen kommer att komma med en liknande slutsats även i det målet.

– Vi välkomnar domen och är faktiskt lite förvånade över domens längd och detaljrikedom, som vi anser stärker vår sak. Vi har länge kämpat för att få bort den här typen av vilseledande marknadsföring där genomsnittskonsumenten de facto inte förstår de generella uttryck som används i reklamen, säger Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre, till Telekomnyheterna.

Vill du läsa hela domen så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561