NYHETSARKIVET
14 jul 2021 13:17
Tele2 Sveriges Q2 2021 i siffror
Här är Tele2 Sveriges siffror för årets andra kvartal i sammandrag. Motsvarande tal för Q2 2020 inom parentes.

Omsättning
Konsument
: Mobil: 1 428 (1 404)
:: Abonnemang: 1 186 (1 163)
:: Kontantkort: 242 (241)
: Fastnät: 1 450 (1 450)
:: Fast bredband: 692 (660)
::Digital-TV: 698 (712)
::: Kabel & Fiber: 424 (413)
::: DTT: 274 (299)
:: Fast telefoni och dsl: 60 (78)
Hyresvärdar & Annat 168 (174)
Serviceintäkter från slutanvändare: 3 046 (3 028)
:Operatörsintäkter: 183 (167)
:Utrustningsintäkter: 414 (518)
:Intern försäljning: 0 (0)
Konsumentomsättning: 3 643 (3 713)

Företag
: Mobil: 454 (457)
: Fast: 231 (258)
: Lösningar: 277 (265)
Serviceintäkter från slutanvändare: 962 (980)
: Operatörsintäkter, exklusive wholesale: 23 (36)
: Utrustningsintäkter: 395 (397)
Företagsomsättning: 1 382 (1 412)
: varav IoT slutanvändarintäkter: 69 (56)

Operatörsintäkter: 260 (230)
Intern försäljning: 1 (1)
Summa wholesaleintäkter: 261 (232)
: varav IoT wholesaleintäkter: 6 (7)

Total: 5 286 (5 356)

Underliggande EBITDA 2 176 (2 053)

CAPEX
: Nät: 339 (265)
: IT: 225 (163)
: Kundutrustning, CPE: 88 (133)
: Övrigt 9 (34)
Capex exkl spektrum och leasing: 662 (595)

Operativa data (i tusental)
Konsument, adresserbart footprint
: Hushåll: 3 511 (3 375)

Konsument RGU:er
: Mobil: 2 944 (2 936)
:: Abonnemang: 1 924 (1 923)
:: Kontantkort: 1 019 (1 013)
: Fast: 2 075 (2 140)
:: Fast bredband: 920 (893)
:: Digital-TV: 946 (994)
::: Kabel & Fiber: 645 (657)
::: DTT: 301 (337)
:: Fast telefoni & DSL: 209 (253)
Konsument: 5 019 (5 076)

Företags RGU:er
: Mobil: 974 (940)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561