NYHETSARKIVET
14 jul 2021 13:19
Tele2 Sverige ökade ebitda-resultatet med 7 procent
Trots fortsatt vikande omsättning så förbättrar Tele2 Sverige sitt underliggande ebitda-resultat med 7 procent till 1 907 miljoner kr (1 782 miljoner kr) under det andra kvartalet i år. Det framgår av bolagets kvartalsrapport som presenterades i dag.

Under perioden ökade nettoomsättningen på den svenska privatmarknaden med 2 procent till 1 428 miljoner kr (1 404 miljoner kr). På företagssidan sjönk omsättningen med 2 procent till 1 382 miljoner kr (1 412 miljoner kr).

Kundmässigt ökade Tele2:s mobilkundantal med 12 000 mobilkunder på privatsidan och 10 000 på företagssidan. Antalet bredbandskunder ökade med 4 000 medan digital-tv-kunderna minskade med 19 000.

Så här skriver bolaget om konsumentverksamheten.

"Trots svaga volymer så växte tjänsteintäkter från slutkund med 2%, primärt drivet av prisjusteringar inom mobilabonnemang men även av högre aktivitet inom kontantkort. Nettointaget inom fast bredband var positivt med 4 000 RGUer i kvartalet trots en databasjustering om 1 800 icke aktiva RGUer. Tillväxt om 5% inom tjänsteintäkter från slutkund var drivet av både volym och ASPU-tillväxt vilket möjliggjordes av prisjusteringar och ökad efterfrågan på högre hastigheter. Nettointaget inom digital-TV var negativt med 19 000 RGUer i kvartalet primärt drivet av en databasjustering om 9 300 icke aktiva RGUer i kvartalet."

Och så här skriver man om företagsverksamheten:

"Mobilt nettointag var positivt i kvartalet med 10 000 RGUer drivet av ökat intag inom småföretagssegmentet och nya kunder inom storföretagssegmentet. Nya och förnyade kontrakt inkluderar Capio, Recover, Sandvikens kommun och Järfälla kommun. Fasta tjänsteintäkter fortsatte att minska på grund av nedgångar inom föråldrade tjänster, vilket motvägde förbättringar inom mobilt och solutions. Sammantaget resulterade detta i att totala tjänsteintäkter från slutkund minskade med 2%."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561