NYHETSARKIVET
15 jul 2021 14:46
Tre Skandinaviens andra kvartal i siffror
Här är Tres Skandinaviensiffror för årets andra kvartal. Motsvarande tal för Q2 2020 inom parentes.

Omsättning (Mkr): 2 543 (2 620)
::varav Sverige (Mkr): 1 617 (1 649)
::varav Danmark (MDKK): 676 (678)
Serviceintäkter (Mkr) 1 795 (1 688)
::varav Sverige (Mkr): 1 077 (1 028)
::varav Danmark (MDKK): 459 (461)
Serviceintäkter per abonnent och månad (kr/mån): 159,6 (156,6)
::varav Sverige (kr/mån): 158,4 (160,3)
::varav Danmark (DKK/mån): 103,2 (105,6)
Ebitda (Mkr): 849 (960)
::varav Sverige (Mkr): 625 (684)
::varav Danmark (MDKK): 164 (193)
Ebitda-marginal: 33,4% (36,6%)
::varav Sverige: 38,6% (41,5%)
::varav Danmark: 24,2% (28,4%)

Nettoskuld (Mkr): 6 070 (6 950)
Nettoskuldsförändring (Mkr): -103 (267)

Antal anställda: 1 775 (1 755)

Antal abonnenter (tusental): 3 749 (3 592)
::varav Sverige: 2 267 (2 137)
::varav Danmark: 1 482 (1 455)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561